Intenția sinceră și profundă care stă la baza angrenării noastre într-o oarecare direcție, într-o oarecare acțiune are o importanță deosebit de mare în ceea ce privește efectele subtile, destinice, dar chiar și fizice ale respectivei angrenări. Subliniez, însă, că vorbim aici despre intenția SINCERĂ și PROFUNDĂ, chiar dacă – uneori – ea nu este conștientizată! Nu cea de suprafață, afișată ca o mască sau închipuită în mod fantasmagoric. Pentru a ne face cât mai ușor de înțeles, vom oferi exemplul unei persoane care ajută o bătrânică – îi face cumpărăturile, o duce la medic, îi face curat în casă etc.

Desigur, acțiunea este frumoasă și benefică, dar caracterul ei nobil și efectele sale profunde asupra propriului destin, asupra evoluției și integrării pe diferite trepte subtile de evoluție ale respectivei persoane depind, în realitate, de intenția sa profundă, care o face să se angreneze în acest sens. Dacă acțiunile sale au la bază dorința de a moșteni averea, casa etc. ale respectivei bătrâne – cred că este evident pentru toată lumea – că vor fi de o slabă valoare evolutivă, chiar dacă în plan fizic ar putea conduce la o anumită împlinire.

Dacă intenția sinceră și profundă este cea de a ajuta, de a oferi iubire cuiva care are nevoie de aceasta, Universul va răspunde însutit la un asemenea gest, efectele fiind excepționale. De unde știm care ne este intenția sinceră și profundă? Dacă avem nelămuriri într-o asemenea direcție, este suficient să ne propunem să avem cea mai elevată și mai sublimă intenție la baza angrenării noastre. Iar Universul ne va trimite anumite „încercări”, teste – care, o anumită parte dintre ele, au întotdeauna tocmai scopul de a cerne, de a verifica adevărata integrare a acțiunilor și intențiilor ființelor umane.

Reacția noastră la asemenea teste va fi pe deplin lămuritoare (mai ales, dacă suntem atenți la ce se petrece cu noi, la propria noastră viață, dacă suntem conștienți, căci pe cel ce nu vrea să fie conștient și atent nimic nu-l prea poate ajuta). Asemenea teste și încercări pot fi foarte diverse, așadar putem oferi un exemplu pentru cazul persoanei care ajută bătrânica, fără pretenția de exhaustivitate sau de definiție pe deplin clarificatoare: la un moment dat, respectiva situația poate părea a lua o întorsătură spre ceva din care persoana în cauză nu s-ar alege cu nici un avantaj palpabil, fizic sau material. Dacă acea persoană se va simți dezamăgită și va simți o pornire de a se retrage din gesturile sale, înseamnă că s-a amăgit, că intenția sa a fost de fapt una de profitor, de troc, și nicidecum una de sinceră iubire.

Dacă până în acest punct al articolului am urmărit să definim importanța intenției ce stă la baza oricărei acțiuni sau angrenări, în cele ce urmează vom detalia importanța intenției ce stă la baza angrenărilor noastre amoroase.

În primul rând, ne putem pune întrebarea care este intenția sinceră și profundă care stă la baza pornirii noastre de a intra într-o relație de cuplu. Așa cum am mai discutat despre aceasta, vom putea cu ușurință evidenția faptul că această intenție poate fi una de iubire și de a dărui, sau, din contră, una de a primi, de a ne satisface dorințele – fie ele chiar și atât de sublime, cum ar fi dorința de a face amor cu o minunată femeie (sau cu un extraordinar bărbat). Nedorind să ne repetăm, vom menționa doar faptul că și în acest caz, efectele, rezultatele pe multiple planuri ale angrenării noastre vor depinde strict și covârșitor de intenția sinceră și profundă. Dorim să dăruim iubire? Dumnezeu, Universul ne va dărui însutit iubire!!! Dorim să ne satisfacem anumite dorințe, să ne completăm anumite lipsuri? Vom atrage către noi ființe care vor dori tot cam același lucru de la noi…

Putem, însă, să ne întrebăm, de ce ne angrenăm intim, amoros? De ce facem dragoste? Orice are o intenție sinceră și profundă la bază, deci și asemenea angrenări. Iar forța erosului fiind cu totul excepțională, intenția sinceră și profundă ce stă la baza angrenărilor intime este cu atât mai importantă. Dorim să subliniem în acest sens că există o clară diferență între angrenarea ce pornește din energia sexuală, vizând doar satisfacerea carnală a dorințelor, procrearea, instinctualitatea, amalgamarea energiei sexuale cu porniri egotice de posesivitate, gelozie, pe de o parte și angrenarea amoroasă, intimă ce pornește din energia subtilă sublimă a erosului pur, divin, care vizează dăruirea către Dumnezeu, elevarea ființei, dăruirea de iubire ființei cu care comunicăm intim-amoros, transcenderea egoului și a posesivității. O intenție sinceră și profundă elevată, specifică erosului și nu sexualității, nu numai că va facilita realizarea naturală a continenței amoroase, dar, de asemenea, va integra respectiva angrenare amoroasă pe alte trepte evolutive ale Universului și ne va permite accesul la trăiri divine, la stări de orgasm cosmic, de împlinire superioară și chiar de îndumnezeire.

Desigur, înțelegerea diferenței calitative dintre eros și sex implică, necesită inteligență creatoare, rafinament, putere de conștientizare profundă a propriei ființe și urmărirea unor țeluri net superioare, nobile, a unor idealuri elevate. Considerăm, însă, că atitudinea conștientă, rafinarea intenției sincere și profunde ce stă la baza angrenărilor noastre amoroase constituie baza noii revoluții erotice, care va reprezenta o etapă net superioară pe care întreaga umanitate este chemată – treptat – să o îmbrățișeze. Fiecare ne putem da seama, măcar prin forța analizei mentale lucide, cât de frumoasă, elevată va fi lumea în care intenția ce va sta la baza acțiunilor majorității oamenilor, inclusiv a angrenărilor lor intime-amoroase, va fi una de IUBIRE, de dăruire, de elevare și îndumnezeire.

Iar această revoluție erotică depinde în mare măsură de noi toți, de modul în care ne transformăm viețile, în care ne modelăm intențiile sincere și profunde, de motivația care stă la baza angrenărilor noastre amoroase. Poate calea modelării profunde a intențiilor proprii nu este scurtă, imediată și foarte ușoară, poate va fi necesar să renunțăm la tipare vechi, să ne depășim sincer și efectiv. Dar cum credeți că este mai bine să acționeze cel ce are drept menire să urce pe vârful unui munte – să urce, chiar dacă urcușul este mai dificil și obositor uneori, sau să meargă în alte direcții, poate chiar în jos fiindcă este mai ușor așa? Desigur, să urce! Și cu riscul de a ne repeta, subliniem din nou că transformarea de sine poate fi minunată dacă învățăm să fim atenți la tot ce se petrece, la tot ce facem, la fiecare gând sau atitudine, la fiecare acțiune, cu o atenție ce nu trebuie să fie una forțată, încordată, ci mai degrabă asemenea atitudinii unui martor care privește calm și cu iubire, de la un nivel supra-mental fenomenele și procesele vieții. Astfel, în loc să luptăm cu pornirile, intențiile și tiparele vechi, acestea vor dispărea evanescent din cauza faptului că nu le vom alimenta cu implicarea noastră, în loc să ne forțăm să avem intenția pe care nu o avem, să fim ceea ce nu suntem, vom putea fi relaxați și ne vom putea modela cu răbdare, ca din joacă, cu ajutorul luminii conștiinței orientate prin intermediul atenției asupra realităților profunde din ființa noastră. Este indicat să avem în vedere faptul că atitudinea creează întotdeauna, mai devreme sau mai târziu aptitudinea. Astfel revoluția erotică și spirituală a ființei noastre va fi nu numai că mai plăcută, dar și mult mai rapidă.

În încheiere am adăuga doar o idee: Omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și se îndumnezeiește pe măsură ce conștientizează aceasta și se aliniază în toate privințele la modelul arhetipal al Divinului. Să ne întrebăm de ce s-a angrenat Bunul Dumnezeu în Creație, care este intenția Sa sinceră și profundă care a stat și care stă în continuare la baza acestei angrenări în relația Sa cu Creația. Noi nu am reușit să găsim un alt răspuns mai bun decât acela de IUBIRE!

sursa articol http://www.voxamoris.ro/de-ce-facem-dragoste-importanta-covarsitoare-intentiei-amor/